Wołodkiewicz, W. (2018) „Józef Mélèze-Modrzejewski (1930−2017)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), s. 375-382. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15210 (Udostępniono: 30czerwiec2022).