Olszewski, H. (2018) „Profesor Henryk Olszewski wspomina. ”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), s. 353-364. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15214 (Udostępniono: 4lipiec2022).