Święcicka, P. (2018) „Prawo rzymskie w okresie Renesansu i Baroku. Humanistyczny wymiar europejskiej kultury prawnej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), s. 9–37. doi: 10.14746/cph.2012.64.1.01.