Marszałek, P. K. (2018) „Gubernatorzy wojskowi w systemie polskiej administracji początków XIX w ieku”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), s. 39–66. doi: 10.14746/cph.2012.64.1.02.