Kitowski, P. i Radecka, N. (2018) „Normatywny model opieki nad sierotami w XVI-wiecznych rewizjach prawa chełmińskiego. Zarys instytucji”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), s. 113-128. doi: 10.14746/cph.2012.64.1.06.