Witkowski, W. (2018) „Roman Longchamps de Bérier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski, red. A. Dębiński, M. Pyter, 2011”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), s. 259–263. doi: 10.14746/cph.2012.64.1.16.