Krzymkowski, M. (2018) „Adam Danilczyk, W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, 2010”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), s. 276-277. doi: 10.14746/cph.2012.64.1.22.