Zmierczak, M. (2018) „Włodzimierz Bemacki, Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, 2011”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), s. 284-288. doi: 10.14746/cph.2012.64.1.25.