Materniak-Pawłowska, M. (2018) „Lech Krzyżanowski, Sędziowie II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki, 2011”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), s. 289-292. doi: 10.14746/cph.2012.64.1.26.