Dajczak, W. (2018) „Profesor Tomasz Giaro laureatem Nagrody Funduszu Nauki Polskiej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), s. 312-312. doi: 10.14746/cph.2012.64.1.33.