Zmierczak, M. (2018) „Konferencja katedr doktryn polityczno-prawnych: «Polska i Polacy w oczach cudzoziemców. Polacy wobec cudzoziemców»”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), s. 312–315. doi: 10.14746/cph.2012.64.1.34.