Wałdoch, J. (2018) „Kolokwium habilitacyjne dr Anny Machnikowskiej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(1), s. 319-319. doi: 10.14746/cph.2012.64.1.39.