Ożóg, J. (2018) „Warunek si navis ex Asia venerit w starożytności i średniowieczu”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), s. 83-112. doi: 10.14746/cph.2012.64.2.04.