Ujazdowski, K. M. (2018) „Ocalenie Republiki. Charles de Gaulle wobec tradycji republikańskiej (1940-1946)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), s. 211-247. doi: 10.14746/cph.2012.64.2.09.