Łysko, M. (2018) „Kształtowanie się ustroju kolegiów orzekających w Polsce Ludowej (1952-1956)”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), s. 249-276. doi: 10.14746/cph.2012.64.2.10.