Blicharz, G. (2018) „Prawne aspekty finansowania transportu morskiego w starożytnym Rzymie”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), s. 293-316. doi: 10.14746/cph.2012.64.2.12.