Koszowski, M. (2018) „O norweskiej doktrynie precedensu”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), s. 391–404. doi: 10.14746/cph.2012.64.2.17.