Królak, P. (2018) „«Dziewiędziesiąt dziewięć cudzych pomysłów, i jeden autora». Porównanie myśli konstytucyjnej Wincentego Niemojowskiego i Benjamina Constanta”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), s. 459–485. doi: 10.14746/cph.2012.64.2.24.