Kozak, A. (2018) „Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa (1428-1444). Wyd. Tomasz Jurek, 2011”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), s. 515–517. doi: 10.14746/cph.2012.64.2.26.