Maciejewski, M. (2018) „Michael Hesemann, Religia Hitlera, 2011”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), s. 533-540. doi: 10.14746/cph.2012.64.2.31.