Karabowicz, A. (2018) „Kolokwium habilitacyjne dra Zdzisława Zarzyckiego”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), s. 555. doi: 10.14746/cph.2012.64.2.40.