Karabowicz, A. (2018) „Obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Mikuły”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 64(2), s. 556. doi: 10.14746/cph.2012.64.2.42.