Maciejewski, M. (2018) „Zarys historii idei elitaryzmu. Od Platona do Czesława Znamierowskiego”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), s. 17-54. doi: 10.14746/cph.2013.65.2.01.