Głuszak, M. (2018) „Rezolucje interpretacyjne Rady Nieustającej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), s. 73-101. doi: 10.14746/cph.2013.65.2.03.