Kamińska, R. (2018) „Sprawowanie urzędów edyla plebejskiego i edyla kurulnego w republice i pryncypacie rzymskim”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), s. 165-177. doi: 10.14746/cph.2013.65.2.07.