Nikodem, J. (2018) „Dwa świadectwa o wyprawie Iwana III na Nowogród w 1471 roku. Przyczynek do kształtowania się ideologii władzy monarszej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), s. 177–190. doi: 10.14746/cph.2013.65.2.08.