Grudziński, T. (2018) „O działalności organów samorządu terytorialnego miasta Świdnicy w świetle ordynacji miejskich z lat 1815-1871”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), s. 243–262. doi: 10.14746/cph.2013.65.2.12.