Chojnicka, K. i Jaskólski, M. (2018) „Kilka uwag na temat pojęcia rozwoju w myśli politycznej i prawnej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), s. 277–295. doi: 10.14746/cph.2013.65.2.14.