Czarnota, A. (2018) „Republikańska koncepcja rządów prawa, czyli co historyk idei może dać filozofowi”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), s. 317-328. doi: 10.14746/cph.2013.65.2.16.