Materniak-Pawłowska, M. (2018) „Struktury – kadra – plany badań – dydaktyka”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), s. 343–408. doi: 10.14746/cph.2013.65.2.18.