Kowalczyk, T. i Wojciechowski, J. (2013) „Międzynarodowa konferencja «Konstytucje państw europejskich – historia i współczesność»”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), s. 493-494. doi: 10.14746/cph.2013.65.2.35.