Gajda, E. (2013) „Kolokwium habilitacyjne dra Marka Sobczyka”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(2), s. 494-495. doi: 10.14746/cph.2013.65.2.37.