Prochwicz-Studnicka, B. (2018) „Usul al-fi qh. Czym są klasyczne sunnickie «korzenie/podstawy wiedzy o prawie»?”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), s. 11-51. doi: 10.14746/cph.2013.65.1.01.