Felcenloben, D. (2018) „Rejestry nieruchomości w dawnej Polsce”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), s. 105-120. doi: 10.14746/cph.2013.65.1.04.