Mażewski, L. (2018) „Próba ratowania Królestwa Polskiego. O prawnopolitycznych aspektach negocjacji polsko-rosyjskich we wrześniu 1831 roku”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), s. 327-339. doi: 10.14746/cph.2013.65.1.15.