Mélèze-Modrzejewski, J. (2018) „«Pochwała papirologii»”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), s. 399–406. doi: 10.14746/cph.2013.65.1.21.