Rudnicki, J. (2018) „Rzymska dyktatura a historia jej oddziaływania. W odpowiedzi Profesorowi Adamowi Ziółkowskiemu”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), s. 407–411. doi: 10.14746/cph.2013.65.1.22.