Fiedorczyk, P. (2018) „O prawie i doktrynach politycznoprawnych Związku Radzieckiego”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), s. 503-511. doi: 10.14746/cph.2013.65.1.27.