Lityński, A. (2018) „O złym uprawianiu krytyki”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), s. 569–570. doi: 10.14746/cph.2013.65.1.47.