Małajny, R. M. (2018) „Katarzyna Maćkowska, Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia kolonii do 1787 roku, 2012”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 65(1), s. 525-529. doi: 10.14746/cph.2013.65.1.32.