Klimaszewska, A. (2014) „Wizja procedury cywilnej w uzasadnieniach i raportach do projektu Code de procédure civile z 1806 roku”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 263–276. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.12.