Makiłła, D. (2014) „O pierwszej polskiej ustawie zasadniczej. W odpowiedzi recenzentom Tomaszowi Kucharskiemu i Zbigniewowi Naworskiemu.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 349-366. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.21.