Jankowska, M. (2014) „Autorstwo i prawo do autorstwa – czy nasze paradygmaty potrzebują zmian?”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 367-382. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.18.