Teleszewska, M. (2014) „Status prawny dzieci nieślubnych na ziemiach polskich w dobie zaborów w świetle Kodeksu Cywilnego Napoleona I.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 383-392. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.19.