Pastuszko, G. (2014) „Konstrukcja prawna prezydentury w okresie działania Krajowej Rady Narodowej w latach 1944-1947”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 66(1), s. 393–406. doi: 10.14746/cph.2014.46.1.20.