Kasprzycki, R. (2019) „Dezerterzy przed sądami Drugiej Rzeczypospolitej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 108–130. doi: 10.14746/cph.2018.2.3.