Komarnicki, K. (2019) „Dekada z wieczności. Wizja władzy i jej funkcjonowanie we wczesnym Królestwie Jerozolimskim”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 151-171. doi: 10.14746/cph.2018.2.5.