Ciesielski, T. (2019) „ O kancelariach i archiwaliach hetmańskich w XVIII w”., Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 213–247. doi: 10.14746/cph.2018.2.8.