Siemaszko, K. (2019) „Ochrona dobrego imienia Józefa Piłsudskiego w świetle przepisów prawa karnego oraz w praktyce sądowej w okresie II Rzeczypospolitej”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 299-310. doi: 10.14746/cph.2018.2.11.