Banaszkiewicz, B. (2019) „Pierwsze sto lat prawoznawstwa po słowacku. Nad księgą: Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív, 100 rokov časopisu Právny obzor 1917–2017, Bratislava 2017, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, ss. 512.”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(2), s. 401-411. doi: 10.14746/cph.2018.2.16.